Εψα πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό 330 ml

1.60

Σας ενημερώνουμε ότι το εστιατόριο θα παραμείνει ανοιχτό μόνο για διανομή και take away, όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Ευχαριστούμε